Humor Cara Mencontek Yang Baik

Besok ujian? Malas Belajar? Wah penyakit tahunan. Kalau udah malas belajar, pas waktu ujian pasti pakai ilmu pamungkas: mencontek.

Mencontek adalah hal yang buruk. Eits! Tunggu dulu. Ada cara yang baik untuk mencontek. Apakah itu? Okelah kalau begitu. Simak baik-baik prosedurnya berikut ini!
  1. Ucapkan salam kepada pengawas ujian.
  2. Ucapkan dengan suara memelas "Pak, saya ijin mau mencontek."
  3. Kalau pengawas bilang boleh, barulah mencontek. Kalau tidak boleh, ya jangan mencontek.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Copyright (c) 2010-2018. sekolahoke.com